Magyarországi RAJI BUDO Iskola

Ecole de BUDO RAJI
Rennes, Aikido, Jodo, Iaido, nemzetközi BUDO iskola

Az iskolát Jaff Raji alapította 2001-ben a franciaországi Rennes-ben. Jaff több mint két évtizede főállású Aikido, Iaido, és Jodo tanár. Mióta az iskola kinőtte az alapító város kereteit, a R A J I betűszó első tagja Rennes helyett a japán RYU szóra, azaz "hagyományos iskolára" utal.

Az alapító és vezető tanár, valamint az iskola többi tanára és haladó tanítványa, mind elhivatott a japán BUDO hagyományos értékeinek gyakorlása és átadása iránt, különös tekintettel annak önfejlesztő oldalára. Az iskola a BUDOt, pontosabban az AIKIDOt, a Shinto Muso Ryu JODOt, és a Muso Shinden Ryu IAIDOt a harmonikus emberi fejlődés eszközének tekinti.

Jaff már az iskola alapítása előtt rendszeresen tanított Franciaországon kívül is, ahol elkötelezett BUDO gyakorlókból álló csoportokat hozott létre vagy erősített meg. A Jaff és nagyszámú tanítványa között fennálló szoros munkakapcsolatnak köszönhetően felmerült az igény és elérkezett a megfelelő pillanat az Ecole de BUDO RAJI - International vagyis a Nemzetközi RAJI BUDO Iskola megalapítására. Erre 2003-ban került sor az Egyesült Államok Oregon államában, Portland városban egy intenzív edzőtábor alkalmával, melyen francia, venezuelai, magyar, ecuadori és amerikai tanítványok vettek részt.

Ma Franciaországban, Magyarországon, az Egyesült Államokban, Venezuelában, Ecuadorban, Chilében, Romániában, Reunion szigetén, Olaszországban, és Marokkóban találhatók Ecole de BUDO RAJI DOJOk. Emellett Jaff Ausztriában, Szlovákiában, Spanyolországban, Írországban, Tajvanon és Kínában is tart edzőtáborokat. 2005 augusztusától az Ecole de BUDO RAJI központja az Oregon állambeli Portland lett. Az iskola tanárai és tanítványai rendszeresen találkoznak, és dolgoznak közösen a világ különböző pontjain, az évente számos alkalommal megrendezett edzőtáborok keretében.

Az iskola fő tantárgya az AIKIDO. Az Aikido magába foglalja a BUDO teljességét, mi több, sokan a lehető legmagasabb szintű harcművészetnek tartják. Az azonban kétség kívül igaz, hogy az Aikido az öntanulmányozás, és önismeret megszerzésének tökéletes módszere lehet, és egy nagyobb fokú személyes szabadság eléréséhez is hozzásegíthet. Az Ecole de BUDO RAJI az Aikido gyakorlásának egyedi megközelítésével a hangsúlyt a figyelemre, valamint az egyszerű és pontos mozdulatokra helyezi. A munka középpontjában a BUDO és az önfejlesztés alapelvei állnak, amelyeket a gyakorlatban a harcművészet alaptechnikái (KIHON GI) jelenítenek meg. Az iskola fontosabbnak tekinti a természetes mozgások fejlődésének, és a mozdulatok közt lévő kapcsolatoknak a megfigyelését és megértését, mint az egymástól független technikai alkalmazások és ismeretek puszta felhalmozását. Ily módon ez a megközelítés inkább függőlegesnek, mint vízszintesnek mondható. A megfelelően végzett Aikido gyakorlás képessé teszi az egyént az önmagán való munkára, - testén, érzelmein és gondolkodásán egy időben -, és növekvő önismeretén keresztül segíti a belső egység és egyensúly megteremtésében. Mivel Aikidot csak csoportban (DOJOban) lehet gyakorolni, ott is főleg partnerekkel végzett gyakorlatok során, így a gyakorlók számára lehetővé válik az emberi kapcsolatok mélyebb megértése is.

Az iskola kiegészítő vagy másodlagos tantárgyai a SHINTO MUSO RYU JODO és a MUSO SHINDEN RYU IAIDO. Fontos megjegyezni, hogy a másodlagosság nem jelenti azt, hogy a gyakorlás kevésbé lenne komoly. Mindössze arról van szó, hogy mivel az Ecole de BUDO RAJI-ban a legtöbb időt az Aikido gyakorlásának szentelik, így fizikailag lehetetlen és talán szükségtelen is, hogy az Aikidot komolyan és megfelelően gyakorló tanítványok a másik két művészeti ágra is ugyanannyi időt fordítsanak.  Különösen igaz ez, ha megértjük, hogy ezek is ugyanazt a célt: önmagunk megismerését és fejlődésünket szolgálják. Másrészt ezek a régebbi, klasszikus iskolák segítséget nyújthatnak a BUDO mélyebb megértésében, és betölthetik a mai Aikidot bizonyos értelemben jellemző réseket. Ezért jelentenek hasznos kiegészítést a haladó gyakorlóknak. Természetesen ezek a tantárgyak nem kötelezőek mindenki számára; ugyanakkor akadhatnak olyanok is, akik nem érdeklődnek az Aikido iránt, és csak ezeket kívánják gyakorolni az iskolán belül.

Magyarország

Románia

Franciaország

  • ÉCOLE DE BUDO RAJI INTERNATIONAL
    RENNES AÏKIDO JODO IAÏDO
    Jaff Raji hivatalos oldala
    aikido-budo-raji.com

USA

© Gollob Szablocs