Gollob Szabolcs

EBR OKUDEN – High Instructor
AIKIKAI 6. dan

BUDO

Első Aikido tanára a madagaszkári származású Rakotoarinivo Jean Hugh Michel, aki kisugárzó emberségével és finom mozdulataival nagy hatást gyakorol rá, és ezzel meghatározza későbbi munkájának alapirányát. Oktatni 1987-ben, Michel hazautazása után kezd a Magyar Aikido Szövetség tagjaként.

További tanulmányainak első jelentős tanáregyénisége az osztrák Günther Steger lesz, aki a nyolcvanas évek közepétől rendszeresen látogat Magyarországra. 1987-ben találkozik Nobuyoshi Tamura Shihanal, aki az egyik legnagyobb tudású és legmeghatározóbb ma élő Aikido nagymester. 1988-ban Tamura sensei előtt vizsgázik első danra, egy németországi edzőtáborban. A nyolcvanas évek végétől rendszeresen részt vesz a Közép-Európába látogató mesterek (Tamura, Fujita, Kobayashi, Veneri, Yokota, Patt, Savegnago, Tissier, Narey, Suga) szemináriumain. Ebben az időszakban az angol Michael Narey van rá a legnagyobb hatással. Michael legfontosabb tanítása: a technikák a fizika törvényein alapulnak, és összefüggő rendszert alkotnak.

1988-89-ben a felnőtt edzéseken kívül gyerekcsoportokat is vezet. 1989-ben Botka Péterrel és Katona Józseffel alapító tagja a Klapka dojonak. Josival 1996-ban létrehozzák az AIKIDO CHUSHINKAN-t, amely a Magyar Aikido Szövetség fejlődésének egyik meghatározó eleme lett.

1993 nyarán rendkívüli emberrel hozza össze a sors. A franciaországi Bloisban, az FFAB (Francia Aikido és Budo Szövetség) instruktori szemináriumán megismerkedik Jaff Rajival, a Tamura sensei nevével fémjelzett Francia Aikido és Budo Szövetség fiatal technikai megbízottjával. Ez a találkozás fordulópontot jelent munkájában, és minden addiginál meghatározóbb jelentőségű lesz a későbbiekben. Jaff munkájában az egyszerűség és egységesség ragadja meg: tanítása egyszerre átgondoltan felépített és intuitív, mozdulatai pedig finomak és határozottak.

A kilencvenes évek első felében beválasztják a MASZ Technikai Bizottságába, melynek ma is aktív tagja. 1996-ban levizsgázik harmadik dan fokozatra. A Magyar Aikido Szövetség egyik technikai vezetőjeként, a 90-es évek közepétől rendszeresen tart hétvégi kurzusokat Magyarországon és Erdélyben.

Az egyre sűrűsödő találkozások és a koncentrált fizikai és szellemi együttműködésen keresztül kapcsolata Jaffal, az egyszerű tanár-tanuló viszonyból szoros barátsággá, és valódi mester-tanítvány kapcsolattá érik. 1999-ben találkozik először Malcolm Tiki Shewannal, az Európai Iai Szövetség alapítójával, és az FFAB 6. danos Aikido mesterével. Tiki Tamura sensei egyik kiemelkedő tanítványa és egyben Jaff egyik legfontosabb tanára is. E találkozás még jobban megerősíti abban, hogy helyes irányvonalat választott. Tiki egyénisége és tanítása ráirányítja figyelmét a függőlegesség egyszerre gyakorlati és szimbolikus jelentésére és fontosságára a budo gyakorlásban. 2001-ben Jaffal elindítja a Perőcsényi BUDO szemináriumok hagyományát. 2002 februárjában Tamura sensei és Yamada sensei közös budapesti edzőtáborában sikeres 4. danos vizsgát tesz. Az év elejétől újra gyerekcsoportokat indít. 2002 nyarán egy dél-franciaországi budo szemináriumon ismerkedik meg Tiki és Jaff közeli munkatársával és barátjával, Rene Van Drogenbroekkal, közismertebb nevén VDB-vel, Tamura sensei egyik legrégibb tanítványával, akit elsők között terjesztettek fel az FFAB tanárai közül 7. dan fokozatra. VDB technikai tudása, hatvan fölötti korát meghazudtoló fürgesége, fiatalos határozottsága, de mindenek előtt határtalan kedvessége, és a fiatalok iránti tisztelete újabb rendkívüli adalékot jelent a munkájához.

Ugyanebben az évben kezd - Jaff vezetésével - Muso Shinden Ryu Iaido-t és Shinto Muso Ryu Jodo-t tanulni, ami új értelmet és hátteret ad Aikido gyakorlásának. Ebben a friss és lendületes munkában sokat köszönhet tanítványainak, Vilcsek Péternek és Nagy Sándornak. 2003 augusztusában az Egyesült Államok-béli Portlandban részt vesz az Ecole de BUDO RAJI International, vagyis a Nemzetközi RAJI BUDO Iskola megalapításában. Az alapító tagok - elsősorban az amerikai Michael Selin és a venezuelai Luis Gonzales - munkája és elkötelezettsége példaértékű számára. 2004 novemberében Genfben, az Európai Iai Szövetség (FEI) éves táborában sikeresen levizsgázik első dan fokozatra Iaidoból. Genfben Pascal Krieger személyében újabb rendkívüli emberrel ismerkedik meg. Pascal, amellett hogy a FEI alapító tagja és egyik technikai vezetője, a Shinto Muso Ryu Jodo menkyo kaiden-je (teljes jogú nagymestere), az Európai Jodo Szövetség (FEJ) alapítója és technikai vezetője, valamint 10. danos shodo (kalligráfia) mester. Pascal munkája, egységes személyisége és teljes lénye végleg megkérdőjelezhetetlenné teszi számára a Jaffal 1993-ban megkezdett munkát. 2004 végén újabb nagy megtiszteltetés és egyben kihívás éri: Jaff felkérésére hétvégi szemináriumot tart a franciaországi Rennes-ben. Ezt a találkozót azóta minden éveben megrendezik.

2005 őszén a 12 éves szoros együttműködés eredményeképpen létrejön a Magyarországi RAJI Budoiskola, melynek vezető tanára lesz. 2006 januárjában, új formában folytatja a megkezdett munkát: megalakul az Ég-Ember-Föld Egyesület és a TENJINCHI Dojo. Ugyan ebben az évben a Semmelweis Testnevelési Egyetem keretein belül szervezett kétéves edzői tanfolyam elvégzése után, államilag elismert hivatalos Aikido szakedzői diplomát szerez.

2007-től minden idejét a budo tanulásnak, gyakorlásnak, és tanításnak, valamint az egyesület vezetésének szenteli. Aktívan részt vesz mind a MASZ, mind az Ecole de BUDO-RAJI International technikai színvonalának fejlesztésében rendszeres hétvégi edzőtáborok keretében Budapesten, vidéken és külföldön egyaránt. (Debrecen, Nyíregyháza, Szeged, Zalaegerszeg, Szombathely, Sopron; Nagyvárad, Temesvár, Székelyudvarhely, Csíkszereda (Románia); Rennes, Challans (Franciaország); Portland (Egyesült Államok))

BUDO mellett

Gyerekkora óta alapjában véve humán érdeklődésű. A gimnáziumi évek után angol-orosz szakosként kezdi főiskolai tanulmányait, majd az ELTE bölcsészkarán végez angol nyelv és irodalom szakon. Fő érdeklődési köre a nyelvtudomány, azon belül is a hangtan és a nyelv- illetve hangváltozás. Kezdetben angol nyelvet tanít, majd nyelvészeti tárgyakat főiskolai oktatóként a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán, majd egyetemi tanársegédként a Károli Gáspár Református Egyetemen. A diploma megszerzése után nyelvtudomány témakörben doktori iskolát kezd az ELTÉ-n, amelyet idő hiányában félbehagy. 2006 folyamán végleg a budo mellett dönt.

1993 óta nős, két gyermek édesapja.