AIKIDO GYEREKCSOPORT

A gyerekfoglalkozásokon a tanulók megismerkednek az AIKIDO életkoruknak, testi és szellemi fejlettségüknek megfelelő alapelemeivel

Az AIKIDO

az ember harmonikus fejlődésének útja. Külső formája ősi japán harcművészeti iskolákra vezethető vissza, szellemisége pedig mélyen gyökerezik a keleti gondolkodásmódban és kultúrában.

Az órák felépítése

Az aikidora jellemző felkészítő gyakorlatok - aiki gimnasztika (taiso)

image
figyelem
image
energia
image
hajlékonyság

Gurulások, esések, zuhanások (ukemi)

image
ügyesség
image
rugalmasság

Páros/csoportos alapgyakorlatok (kihon)
Kibillentések, gurítások, dobások

image
egyensúly
image
bátorság
image
együttműködés
image
összhang

Rögzítések, leszorítások

image
higgadtság-türelem-kíméletesség
image
önuralom
image
csoport

A fenti gyakorlási formák megerősítik, rugalmassá és fegyelmezetté teszik a gyerekek testét, és elősegítik mozgásuk koordináltabbá és tudatosabbá válását. A gyakorlással a gyerekek türelmet, figyelmet és önfegyelmet tanulhatnak, miközben megismerkednek a társaikkal való kommunikáció egy különleges formájával.

A tapasztalatok szerint az AIKIDO gyakorlása hozzásegít a felnőttekre jellemző helytelen testi és szellemi berögződések (pl. rossz tartás; merev, fölösleges izomfeszültségekkel járó mozdulatok, stressz stb.) megelőzéséhez, vagy a már kialakult rossz szokások megszüntetéséhez.

Az AIKIDO tanulmányozásának célja tehát nem elsősorban az önvédelmi technikák mechanikus elsajátítása, és nem is a versenyekre való felkészülés (hiszen az aikidóban nincsenek versenyek), hanem önmagunk és lehetőségeink megismerése, ezen keresztül pedig egy természetes és hatékony mozgás- és gondolkodás-kultúra megteremtése.

Gyerek AIKIDO edzések a TENJINCHI DOJO-ban

Helyszín:
1134 Budapest, 13. kerület, Váci út 19.


Időpontok:
GYEREKCSOPORT, 7-12 éves korig:
kedd, csütörtök: 16:30 - 17:30

JUNIORCSOPORT, 12-16 éves korig:
kedd, csütörtök: 17:45 - 19:00

Havi tagsági díj:
12 000 Ft

Érdeklődés és jelentkezés:

info[.k.u.k.a.c.]aikidoiskola.hu

+36 70 2253505

© Gollob Szablocs, dojovezető